نمايش مسير دسترسي به کتابخانه با توجه به موقعيت کاربر :

پس از طي مرجله قبلي و جستجوي کتابخانه براي نمايش مسير دسترسي از محل تعيين شده توسط کاربر تا مکان کتابخانه گزينه نمايش مسير در اطلاعات کتابخانه را انتخاب کنيد.

پيدا کردن نزديک ترين کتابخانه شهر و يا روستاي ماي:

براي استفاده از اين سرويس لطفا از مرورگر هاي فايرفاکس و يا کروم استفاده کنيد .

جستجو در اطلاعات کتابخانه ها

کافيست قسمتي از نام شهر ، استان ، خيابان محل سکونت خود و يا قسمتي از نام کتابخانه مورد نظر خود را جستجو کنيد .