نمایش مسیر دسترسی به کتابخانه با توجه به موقعیت کاربر :

پس از طی مرجله قبلی و جستجوی کتابخانه برای نمایش مسیر دسترسی از محل تعیین شده توسط کاربر تا مکان کتابخانه گزینه نمایش مسیر در اطلاعات کتابخانه را انتخاب کنید.

پیدا کردن نزدیک ترین کتابخانه شهر و یا روستای ما:

برای استفاده از این سرویس لطفا از مرورگر های فایرفاکس و یا کروم استفاده کنید .

جستجو در اطلاعات کتابخانه ها

کافیست قسمتی از نام شهر ، استان ، خیابان محل سکونت خود و یا قسمتی از نام کتابخانه مورد نظر خود را جستجو کنید .